Wednesday, 28/10/2020 - 17:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Phú Xuyên

Bài đăng

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017 NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên; Căn cứ Công văn số 55/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 25/4/2019 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên về việc tổng kết phong trào thi đua yêu, thực hiện công tác khen thưởng năm học;

Nguồn: Bùi Hoa
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 15
Tháng 10 : 560
Năm 2020 : 11.158